The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Szkolenia

Szkolenia

Prowadzimy dla klientów szkolenia „szyte na miarę” – na zapotrzebowanie klientów, przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne, ściśle ukierunkowane na potrzeby klienta i specyfikę jego działalności. Taka forma zdobywania wiedzy jest bardziej komfortowa – możliwe jest zachowanie dyskrecji (niemożliwej do zachowania na szkoleniach otwartych) oraz koordynowanie wewnątrz organizacji (nasze szkolenia często pozwalają rozwiązać problemy biznesowe firm). Zaletą szkoleń wewnętrznych jest także to, że wzmacniają one kulturę organizacji, ponieważ przeprowadzane są w warunkach, które sprzyjają lepszemu poznaniu się. Łatwiej jest również ocenić efekty, a przy okazji rozwiązuje się realne problemy codziennej pracy.

Nasze szkolenia dają też możliwość multimodalności (szkolenie może być elementem szerszej dyskusji wewnątrz organizacji, angażującej wiele różnych działów) oraz komplementarności (nasze szkolenie może wpisać się w program cyklu szkoleń wewnętrznych, program doszkalania kadr, program wyjazdu integracyjnego).

Zaletą naszych szkoleń jest:

 • a) stały zespół trenerów – prawników, którzy na co dzień mają kontakt z praktyką w dziedzinie, z której szkolą,
 • b) biznesowe podejście – nasze szkolenia nie służą cytowaniu treści przepisów prawa, ale przedstawieniu konkretnych problemów, jakie mogą takie przepisy spowodować, oraz jak te problemy rozwiązać,
 • c) wykorzystanie nowoczesnych technik prezentacji – jesteśmy otwarci na nowinki techniczne, które chętnie wykorzystujemy przy okazji szkoleń,
 • d) komplementarność w stosunku do e-learningu –

W szczególności mieliśmy okazję szkolić wewnętrznie (przy zachowaniu wyjątkowo wysokiej jakości) z takich tematów jak:

 • a) upadłość i restrukturyzacja,
 • b) spory sądowe związane z infrastrukturą,
 • c) spory sądowe – korporacyjne,
 • d) własność intelektualna – spory związane z jej ochroną,
 • e) zamówienia publiczne,
 • f) gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,
 • g) akredytywy,
 • h) weksle i czeki,
 • i) ochrona danych osobowych,
 • j) ochrona znaków towarowych i
 • k) odpowiedzialność karna za przestępstwa gospodarcze i skarbowe,
 • l) budowa i modernizacja infrastruktury – zagadnienia kontraktowe i sporne,
 • m) compliance – karny i z prawa konkurencji,
 • n) spory związane z umowami najmu – w tym kwestia ucieczka najemcy.

Prowadzącymi szkolenia są prawnicy z Kancelarii KKLW (http://kklw.pl/) oraz inni wybitni praktycy – biegli, rzeczoznawcy, syndycy, ekonomiści.