The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Zdalny prawnik

Zdalny prawnik

Zdalny prawnik – konsultacje praktyków procesowych
Jeśli chciałbyś skonfrontować swoje przekonania na temat sprawy lub sprawdzić tylko, czy wyrok lub decyzja, którą otrzymałeś, są prawidłowe – możesz przesłać nam taki wyrok lub decyzję, a my sprawdzimy, czy jest możliwość ich zaskarżenia.

Prześlij na wyrok decyzji

Nowy Wymiar Prawa, w ramach współpracy z KKLW Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k., chce być liderem w tworzeniu rozwiązań informatycznych na potrzeby elektronicznego postępowania sądowego (e-Court). Zdecydowaliśmy się na pionierski krok w tym kierunku – chcemy uruchomić kompletnie nowe rozwiązanie dla osób poszukujących kontaktu z praktykami – zajmującymi się na co dzień postępowaniami spornymi – którzy są w stanie obiektywnie ocenić przesłaną decyzję lub wyrok.

Nowy Wymiar Prawa, w ramach współpracy z KKLW Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k., chce być liderem w tworzeniu rozwiązań informatycznych na potrzeby elektronicznego postępowania sądowego (e-Court). Zdecydowaliśmy się na pionierski krok w tym kierunku – chcemy uruchomić kompletnie nowe rozwiązanie dla osób poszukujących kontaktu z praktykami – zajmującymi się na co dzień postępowaniami spornymi – którzy są w stanie obiektywnie ocenić przesłaną decyzję lub wyrok.

Dlatego właśnie uruchomiliśmy dla Państwa serwis pozwalający na przesłanie nam wyroku lub decyzji w Państwa sprawie, z której nie jesteście zadowoleni, za pośrednictwem strony internetowej – eksperci, z którymi współpracujemy, przeanalizują przesłane materiały i przekażą Państwu informację, czy sprawa ma istotne szanse powodzenia.

Oceny przekazanych wyroków lub decyzji będą dokonywać praktycy z działu postępowań spornych Kancelarii KKLW Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k., mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych, administracyjnych i karnych. W ramach doradztwa z tego zakresu dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych mieli oni okazję występować, m.in., przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sądami arbitrażowymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiele orzeczeń w sprawach, w których reprezentowali klientów, wyznaczały linie orzecznicze lub stanowiły precedensowe rozstrzygnięcia istotnych problemów prawnych, zaś wiele spośród tych orzeczeń było przywoływanych w zeszytach orzeczniczych.

Celem zespołu sporów Kancelarii KKLW Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k. jest stworzenie wyjątkowego zespołu specjalistów – praktyków, którzy swoją działalność zawodową koncentrują na prowadzeniu postępowań spornych z różnych dziedzin prawa. Wyjątkową cechą tego zespołu jest zaangażowanie i ciągłe starania, by być jak najlepszym w sądzie.

O KKLW Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k. – wybrane doświadczenie w zakresie sporów sądowych:

1. Reprezentacja w licznych sporach gospodarczych przed sądami w całej Polsce, w tym w sporach dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury o wartości łącznie ponad kilku miliardów złotych.

2. Występowanie w imieniu klientów z różnych branż w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych o dużej wartości przedmiotu sprawy lub o precedensowym charakterze.

3. Doradztwo i występowanie w imieniu klientów w sporach dotyczących działalności regulowanej, w tym z zakresu ochrony konkurencji, ochrony konsumenta, energetyki i telekomunikacji.

4. Szerokie doświadczenie w sporach dotyczących prawa publicznego, w tym dotyczących zamówień publicznych i pomocy publicznej.

5. Liczne postępowania karne, w których prawnicy Kancelarii uczestniczyli jako obrońcy

6. Wsparcie klientów w postępowaniach odwoławczych, apelacyjnych i kasacyjnych (praktyka odwoławcza).

Zdalny prawnik – elektroniczne postępowanie sporne

Załącz wyrok/decyzję (w formacie .pdf)

Dane wyroku/decyzji który/którą mielibyśmy skonsultować

Akceptacja regulaminu (zaznacz poniższe pole)

Zapoznałem się z warunkami korzystania z Portalu i upoważniony do działania w imieniu podmiotu – beneficjenta akceptuję je. Warunki korzystania z Portalu Przesyłając swój adres email potwierdzasz, że przeczytałeś Politykę prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności (włączając w to transfery międzynarodowe). Jeśli zmienisz zdanie co do otrzymywania od nas informacji, możesz wysłać nam wiadomość e-mail przez stronę kontaktu

Regulamin.pdf
Akceptuję regulamin